Fotoseriál - instalace vertikální ochranné sítě

POZOR, při síťování velkých ploch je velké nebezpečí poškození sítí drobnou migrující zvěří (zajíci, králíci…), proto doporučujeme chránit spodních 60cm drátěným plůtkem. Také dodáváme.