Vrhací síť - návod použití

  1. Při opakovaném používání je nezbytné vrhací síť před dalším hodem zbavit všech nečistot (větvičky, listí, …), které by mohly zabránit bezchybnému otevření sítě při hodu.
  2. Pokud jste ještě tak neučinili při předešlých hodech, upevněte konec dlouhého stahovacího provazu ( 10 m) na zápěstí té ruky, kterou budete házet.
  3. Stahovací provaz skládejte směrem od zápěstí k síti do té ruky, k níž je provaz připevněn. Ruku otočte dlaní nahoru a provaz skládejte na dlaň tam a zpět tak, aby na obou stranách dlaně vznikaly smyčky asi 15 až 20 cm. Takto se dostaňte až ke kroužku, který spojuje stahovací provaz s paprsky (provázky stahující síť).
  4. Volnou rukou uchopte vrhačku za oba kroužky, zvedněte tak, aby jen zátěžová šňůra zůstala na zemi. V druhé ruce (se stahovacím provazem) přidržte prsty poskládaný provaz, otočte ruku dlaní od sebe palcem dolů a uložte do otevřené dlaně celý pruh síťoviny asi ve výšce pasu. Přidržte. Zbytek síťoviny od dlaně nahoru ke kroužkům můžete pustit. Máte tedy jednu ruku volnou a v druhé ruce (se kterou budete házet) máte složený stahovací provaz a zároveň v ní držíte síťovinu vrhačky ve výšce pasu.
  5. Volnou rukou uchopte v jednom bodě zátěžovou šňůru na spodním okraji vrhací sítě směrem od vás a přidejte pod palec druhé ruky ke stahovacímu provazu a síťovině. Druhá ruka je stále volná.
  6. Volnou rukou uchopte zátěžovou šňůru v druhém bodě tak, aby zátěžová šňůra tvořila trojúhelník. Jedna odvěsna tohoto trojúhelníku je vodorovně před vámi mezi oběma rukama, druhá odvěsna vede svisle od ruky se síťovinou ke zbytku zátěžové šňůry a jejich lehce zaoblená spojnice vede od dříve volné ruky také ke zbytku zátěžové šňůry. Stahovací paprsky takto otevřené vrhačky jsou směrem od vás. Toto je vrhací síť připravená před vlastním hodem.
  7. Rukou, ve které držíte většinu vrhací sítě lehce zapažíte a hodíte vrhací síť na předem vybrané místo. Druhou rukou (dříve volnou) pustíte zátěžovou šňůru o zlomek sekundy později, aby se zátěžová šňůra roztočila a svou setrvačností a vahou otevřela vrhačku. Síť by měla dopadnout na hladinu vody ve tvaru kukly (medúzy…). Kukla je také méně používaný název pro vrhací síť. Jakmile hodíte vrhací síť, musíte všechno pustit, aby se síť mohla volně otevřít!!! Zůstává jen konec stahovacího provazu upevněný na zápěstí vrhací ruky.
  8. V případě, že vrhací síť opravdu dopadne správně otevřená na vodní hladinu, nechte jí dopadnout až na dno a ihned po dopadu (poznáte podle stahovacího provazu) 1 až 2 x silně trhněte za stahovací provaz. Síť se tímto na dně zatáhne a zamezí úniku přiklopených ryb. Toto je nutné udělat okamžitě po dopadu vrhačky na dno, aby síťovina tvořící kuklu nestihla splasknout.
  9. Vytáhněte síť.

Vrhací síť je nezbytným pomocníkem pro všechny chovatele ryb na kontrolu přírůstků a zdravotního stavu obsádek. Nemocné ryby nepřijímají potravu, na prut je nechytíte. Při odchytech vrhačkou velmi pomůže házet na předem nakrmená místa nebo na místa, kam se ryby přirozeně stahují. Při odchytech na krmení se zvyšuje účinnost sítě o násobky i ve větších hloubkách (přes 2 m). Poměrně špatně se touto sítí chytají ryby, které vidíte, např. při vyhřívání na slunci.

Při výběru vrhací sítě je třeba dbát na to, aby jste při odchytu ryby nepoškodili. Používejte takovou velikost ok, aby do nich ryby nemohly zastrčit hlavy.

V případě nejasnosti se na nás s důvěrou obraťte, rádi Vám pomůžeme.